Steinkjer kirkelige fellesråd > Livets gang

Livets gang

Endret avgift for feste av grav fra 1/1-2017

I forbindelse med behandlingen av kommunens budsjettfor 2017 vedtok kommunestyr...   Les mer...

Gravsted: Oppsigelse / Endring av feste

Nyttig informasjon i forbindelse med feste av gravsted ved kirkegårdene i Stein...   Les mer...

Dåp

Her kan du lese mer om dåpen.    Les mer...

Konfirmasjon

Les mer om konfirmasjon her.    Les mer...

Vielsen

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotografe...   Les mer...

Begravelse/Bisettelse

Les mer om hvordan du gjør det ved dødsfall.    Les mer...

Urnenedsetting

Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Dersom grav...   Les mer...

Medlemsskap i Den norske kirke

Her kan du lese mer om medlemsskap, innmelding og utmelding av Dnk.    Les mer...