Steinkjer kirkelige fellesråd > InfoHjørnet > Sokn > Følling sokn

Følling sokn

Sokneprest i Følling sokn er Per H. Andersen

Historikk

Tilhørte tidligere Stod prestegjeld

Fra 1589 hadde Stod prestegjeld 5 kirker, hovedkirken på Forr, Egge, Kvam og Føling kirker og Ol kapell.


Kirkene skulle betjenes av to prester. Kvam og Ol kirker hadde før ligget til Snåsa prestegjeld, men i 1589 fant man det praktisk å overføre kirkene til Stod. Ol kirke på Kirkol ble nedlagt i 1692.

Forr nye kirke ble innviet 15.10.1846. Ved kgl.res. 9.3.1867 ble Føling kapellsokn utskilt som eget sokn fra Egge sokn.

Ved kgl.res. 7.3.1868 ble Steinkjer med Egge sokn fra 20.4.1868 gjort om til eget prestegjeld med Steinkjer som hovedsokn og Egge som anneks. Det residerende kapellaniet i Stod ble ved kgl.res. 27.3.1869 nedlagt, og kapellaniets arkiv skulle overføres til Steinkjer sokneprestembete.

Ved kgl.res. 27.1.1877 ble det tillatt å bygge ny kirke og anlegge begravelsesplass for Kvam sokn på Østre Kvam.