Steinkjer kirkelige fellesråd > InfoHjørnet > Sokn > Egge sokn

Egge sokn

I Egge sokn finner vi ett kirkebygg; Egge kirke. Sokneprest i Egge sokn er Harald Nordthug Tveit.

Historikk

Egge var i 1589 sokn i Stod prestegjeld.

Det senere ladestedet Steinkjer lå dels i Egge sokn, dels i Skei sokn i Sparbu prestegjeld. Steinkjer kirke ble innviet 2.8.1865. Den brant 15.8.1900, og ny kirke ble innviet 21.12.1902. Denne ble bombet 21.4.1940. Den nåværende Steinkjer kirke ble bygd i 1965.

Steinkjer prestegjeld ble opprettet 20.4.1868 ved kgl.res. 7.3.1868. Det nye prestegjeldet ble satt sammen av ladestedet Steinkjer og av det resterende av Egge sokn i Stod prestegjeld. Steinkjer ble hovedsokn og Egge anneks. Fra 1.1.1969 ble Nedre Skjefte gnr 189 bnr 1, Øvre Skjefte gnr 189 bnr 2, Øvre Trana gnr 190 bnr 1 og Steinkjer gnr 192 bnr 1 i Steinkjer kommune overført fra Ogndal sokn i Sparbu til Steinkjer sokn og prestegjeld. Om regulering av grensene mellom Steinkjer og Sparbu prestegjeld i 1991, se Sparbu.