Steinkjer kirkelige fellesråd > InfoHjørnet > Prosjekter > Egge kirke - restaurering av orgel

Orgelet i Egge kirke

Vinteren 2017 ble det utarbeidet en tilstandsrapport for orglene i Steinkjer kommune av orgelkonsulent Hans Jacob Tronshaug. Der konkluderes det med at orgelet i Egge kirke bør restaureres og utvides noe.Orgelet i Egge kirke har i mange år vært ustabilt og i dårlig stand. Det er stemmer som går lett ut av stemming, elektriske funksjoner som slutter å virke og treghet i overføringene. Dette skaper stor frustrasjon hos brukerne. Orgelet klinger relativt godt, men er klanglig sett noe tynt besatt, og det trenger derfor et par ekstra stemmer. Orgelet er bygd av orgelbygger J. H. Jørgensen i 1952, og det står bak fasaden til det forrige orgelet, bygd av Brødrene Torkildsen orgelbyggeri i 1908. Dagens orgel har 17 stemmer, to manualer og pedal. Orgelet er 65 år, og dersom man sammenligner det med et hus bygd på samme tid, har nok det vært restaurert flere ganger. Det har kun vært minimalt med vedlikehold og stemming av orgelet i løpet av de 65 åra som har gått siden det var nytt. Erfaringer fra andre steder viser at restaurering av denne typen orgler kan bli svært vellykket.

Det er flott å kunne ta vare på dette orgelet og også utvide det litt, slik at det blir et bedre instrument. Kostnadene ved et slikt prosjekt vil være ca. 2,2 mill. kr. Et nytt orgel i Egge kirke ville kostet mellom 5 og 6 mill. kr.Egge menighetsråd har nedsatt en orgelkomite som skal jobbe med orgelprosjektet, både finansiering og prosjektering av selve orgelet. Det er alltid lettere å få kommunale midler dersom man kan vise til lokalt initiativ, og det vil bli flere arrangement for å samle inn penger til orgelprosjektet i Egge kirke. Orgelprosjektet er avhengig av små og store gaver for å komme i mål med finansieringen.

Orgelkomite

Orgelkomiteen i Egge består av:

  • Jan Bolle
  • Håkon Kunze
  • Oddvar Andersen
  • Marit Kirknes Erichsen
  • Kirsten Knedal Andersen
  • Kristin Eek

Støtt orgelsaken i Egge kirke

Orgelsaken i Egge kirke kan støttes ved å gi et bidrag til kontor:

4202 17 38616

Vi er takknemlige for både små og store gaver.